Lijfrente

Lijfrente

Heeft u een lijfrente? Zorgt u er dan voor dat u de lijfrentepremie op tijd betaalt. De premies die u betaalt, zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om de premie in 2016 in box 1 in aftrek te kunnen brengen, moet u deze uiterlijk op 31 december 2016 hebben betaald. Nog een belangrijke voorwaarde is dat er wel voldoende jaarruimte c.q. reserveringsruimte is. Met andere woorden, u moet een pensioentekort hebben.

Gaat het om een lijfrente voor de staking van een onderneming, dan is er meer tijd, dan moet de premie vóór 1 juli 2017 zijn betaald om deze nog in 2016 in aftrek te kunnen brengen.

Afkoop lijfrente

Heeft u in de afgelopen jaren een lijfrente afgekocht? Ga dan na over welke waarde u belasting heeft betaald. Is dat over de betaalde premies in plaats van de lagere afkoopwaarde? Dan kunt u misschien wel een belastingteruggave krijgen. De wet is namelijk al eerder gewijzigd. U kunt via een verzoek om een ambtshalve vermindering nog een teruggave krijgen voor het jaar 2011. Doe dat wel snel, want het moet nog dit jaar.

Kleine lijfrente

Heeft u in het verleden een lijfrente afgesloten en valt het rendement op de polis tegen? Overweeg dan om de polis af te kopen. Dit kan soms zonder dat u revisierente (20%) moet betalen. U betaalt alleen inkomstenbelasting in box 1.

Om de revisierente te voorkomen, mag de waarde van de af te kopen lijfrente in 2016 niet meer zijn dan € 4.303. De waarde van alle polissen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij moeten bij elkaar worden geteld.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.