Scholingskosten en belastingaftrek

Scholingskosten

Scholingskosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De kosten moeten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk en woning te verwerven. Voor de aftrek gelden overigens een drempel en een plafond. De drempel is € 250. Als u te maken heeft met scholingskosten, betaal de kosten dan nog in 2016. Dan zijn deze mogelijk nog in 2016 aftrekbaar.

Welke studiekosten zijn aftrekbaar

•lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld.
•leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld.
•beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld.

Welke studiekosten zijn niet aftrekbaar

•rente over studieschulden.
•kosten voor levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding.
•reis- en verblijfkosten.
•kosten voor studiereizen of excursies.
•kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte.
•kosten voor een inburgeringscursus.

Vanaf 2013 mag u ook de volgende kosten niet meer aftrekken:
•computerapparatuur (waaronder ook tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur)

Studiekosten en ondernemer

Bent U ondernemer dan heeft U meer mogelijkheden op belastingvoordeel bij studiekosten.

Studiekosten met studiefinanciering

Dan heeft U geen recht op aftrek van studiekosten

Prestatiebeurs blijft een lening

Wanneer U van DUO een bericht krijgt dat uw prestatiebeurs een lening blijft kunt U studiekosten als belastingaftrek meenemen.
De DUO beslist 10 jaar na de 1e maand dat u recht hebt op een prestatiebeurs of uw prestatiebeurs een lening blijft.

Er zijn plannen om de regeling voor aftrek van scholingsuitgaven met ingang van 2018 af te schaffen. Hiervoor in de plaats komt een niet-fiscale regeling.

Als u met scholingskosten te maken heeft, maak deze dan zoveel mogelijk in één jaar zodat u sneller over de aftrekdrempel heen gaat.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.